Bakgrund

Gråberget är en plats bortanför vardagens jakt.

Jag är ekologisk socialreformist och har en positiv syn på att man aktivt kan forma ett godare samhälle. Jag är naturligtvis mot jakten på sjuka och arbetslösa. Jag har personligen tjänat på de senare årens politik, men jag föredrar ett långt positivare samhällsbygge.

Exploateringen, miljöproblemen och klimatförändringarna har en negativ effekt på livsuttrymmet.  Allemansrätten och grönområdena i de stora städerna är en del av det livsutrymme som är lika tillgängligt för alla oavsett social tillhörighet. Jag betraktar mig som frihetlig utifrån den vanliga eller “lilla” människans perspektiv.

Jag motsätter mig ogenomtänkt exploatering och kommersialiering där staden blir tätare och tätare och där de med de minsta ekonomiska förutsättningarna skall vanka av och an inne i stadens shopping-gallerior.  Detta är ett i grunden frustrerat samhälle.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>