Storstaden och friheten

Att ständigt låta de största städerna växa på de glesare regionernas bekostnad gör att vi lever med ett mer begränsat livsutrymme än vi gjort annars. När Stockholm växer  så framanas hela tiden en situation där bostädernas marknadsvärde når nivåer som är svåra eller omöjliga för många av stadens innevånare. De som har utbildning och “bra” inkomst blir skyldiga fantasibelopp hos banker och bolåneinstitut. Därefter äter räntor och andra kostnader upp en stor del av den inkomst som arbetas ihop under den yrkesverksamma delen av deras liv. Skillnaden i räntekostnader mellan att bo i huvudstaden eller i någon av de mindre kommunerna överstiger varje skattesänkning och begränsar vår privata
frihet. Samtidigt utarmas andra delar av landet. Samtidigt som storstaden växer  så ökar avstånden mellan hem och arbete för många av invånarna. Detta är ännu en faktor som inkräktar på individens frihet. Här är att de som bestämmer i företagen och driver centraliseringen genom sina höga löner och bonusar okänsliga för de ökande kostnader som centraliseringen innebär.

Naturligtvis tillhör det individens frihet att också välja att bo i Stockholm, men valet bör vara fritt, eller friare. Nu blir valet att välja bort de stora städerna svårare för varje år. Stockholm har växtvärk, så varför inte ge residensstäderna ute i landet en större chans. Och varför inte ge glesbygden den chans som möjliggörs av ny teknik.

Samhällsplanering och regionalpolitik kan öka livskvaliteten och friheten både för de som bor i Stockholm och för de som väljer att bo utanför.

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>