Vår plikt att konsumera.

Oavsett om man bekänner sig till Keynes överproduktionskriser eller  Marx “profitkvotens fallande tendens”, så måste kapitalismen anses vara expansiv till sin natur. För utan tillväxt fungerar inte kapitalismen. Mycket av de senare årens tillväxt har skett genom ökad skuldsättning både hos stater, företag och privatpersoner (t.ex Greklands statsskuld är delvis Tysklands tillväxt, och hur många har inte tjänat på den amerikanska statsskulden!!) Mycket tillgångar kan spåras till att någon annan är skyldig pengar.

Därefter har miljöproblemen och klimatfrågan tillkommit, dvs kapitalismen kan inte expandera så mycket mer.

Produktionen av varor och tjänster täcker hela efterfrågan trots att hela arbetskraften inte används (gäller nästan alla industriländer). Så en del av de som förväntas konsumera har ingen lön att konsumera med (och vi ska ju inte leva på bidrag…?!).

De ökande klyftorna i samhället ger fler en anledning att i grunden ifrågasätta systemet, om inte annat för att få ett drägligare liv. Det är med stor sannolikhet så att det är de med de mindre inkomsterna som använder sig av dyra konsumtionskrediter. Många med lite större inkomster skulle leva ett liv med högre kvalitet om de sänkte sin konsumtion och inte fyllde sina hem med prylar dom inte hinner med (efterssom dom arbetar för mycket). Detta är i sig mycket rimligt, men om spara vinner över slösa så blir det ingen tillväxt och kapitalismen behöver tillväxt.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>