Vårdskandalerna beror på likgiltighet.

Vårdskandalerna på koppargården och andra ställen kan direkt härledas till medvetna val , och stora delar av väljarkåren har accepterat vårdskandalerna (eller mera direkt den förda politiken) i utbyte mot skattesänkningar.

Politiker och tjänstemän har haft alla möjligheter att värdera om ett vårdföretag gett ett realistiskt bud vid offentliga upphandlingar. När det inte finns pengar till vare sig personal eller förbrukningsvaror(t.ex blöjor) så är det uppenbart att så inte skett.

Istället för att låta vården kosta mer eller tillse att mer personal finns i vården så har man tillsett att fler arbetar i medelklassens hem med hjälp av rutavdrag. Hemhjälp är i sig inte fel men detta visar på en prioritering som är helt olämplig. Mer personal i vården hade haft minst lika stor effekt mot arbetslöshet som rotavdraget, men den stora medelklassen måste smörjas.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>