Jämlikhetsanden

Har precis avslutat boken “jämlikhetsanden, därför är jämlika samhällen  nästan alltid bättre samhällen”, av Richard Wilkinsson och Kate Picket.

Författarna presenterar en lång rad analyser där man visar hur olika förhållanden i ett samhälle varierar med inkomstskillnad snarare än den genomsnittliga inkomsten. Författarna arbetar konsekvent med två  uppsättningar av jämförelser. Man jämför länder med varran och man  jämför USA:s delstater med varran.

Man börjar med Genomsnittlig livslängd som i ett tidigt skede av utveklingen ökade med den genomnsittliga inkomsten. Men vid en given punkt i utvecklingen blir inkomstskillnaden viktigare än genomsnittlig inkomst.

Man påvisar en lång rad liknande samband, ett antal exempel:

I länder/delstater med större inkomstskillnader så:
- Finns mindre förtroende till medmänniskor.
- Förekommer mer våld.
- Har kvinnor lägre status.
- Femtonåringar har lägre aspirationsnivå (Lägre mål/förväntningar).
- Presterar elever sämre i matematik
- Finns större psykisk ohälsa.
- Har man större problem med livstilssjukdommar.
- Finns en större användning av illegala droger.

En mycket intressant aspekt som författarna lyfter fram är att även relativt välbeställda människor påverkas negativt av att leva i ett samhälle med höga inkomstskillnader.

Mellan diagramen och statistiken så finns det många intressanta resomang om de bakomliggande orsakerna.

Om man begrundar vårt eget samhälle med dess ständigt växande inkomstklyftor och  t.ex barn som blir alltmer stressade och mår sämre, utbrändhet och ohälsa bland vuxna, sämre prestationer i skolan och nya gemenskaper i form av kriminella nätverk. Om man begrundar detta vårt samhälles utveckling så framstår bokens slutsatser som ganska träffande.

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>