Author Archives: admin

Den sanna solidariteten

Den sanna solidariteten är EN och den omfattar ALLA. Det finns ingen annan sort. Den som röstar för att få sin skatt sänkt vet inte vem han eller hon säljer ut. Är det de gamla föräldrarna eller mor/far föräldrarna. Är … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Vårdskandalerna beror på likgiltighet.

Vårdskandalerna på koppargården och andra ställen kan direkt härledas till medvetna val , och stora delar av väljarkåren har accepterat vårdskandalerna (eller mera direkt den förda politiken) i utbyte mot skattesänkningar. Politiker och tjänstemän har haft alla möjligheter att värdera … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Moderaterna kämpade för rösträtt och mot apartheid…

Fast innan det så uppfann dom hjulet, upptäckte Amerika skrev Hamlet osv. Både Hitler, Stalin och Mao var kända för att försöka skriva om historien…. FRA-lagen är ju nästan grädde på moset. (Helt appropå Moderaternas nya ideprogram)

Posted in Uncategorized | Leave a comment

“Empatins tidsålder” Av Frans De Waal

Frans de Waal (FDW) är primatforskare som relaterar våra närmaste släktingar i djurvärden till människans samhällsdebatter och ekonomiska teorier. I “Empatins tidsålder” så gör FDW upp med den tolkning av Darwins teorier som omhuldar girighet och konkurens. Han använder här … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

“Vredens druvor” av John Steinbeck

“Ägarherrarna närmade sig det de ville komma till: Ni vet ju själva att jorden blir sämre och sämre. Ni vet vilken inverkan bomullen har på jorden: utarmar den suger ur den varje droppe blod. De nickade, karlarna som satt på … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Konsumera mindre?

Det ligger inte i den enskildes intresse att konsumera snarare tvärtom. Däremot ligger det i systemets intresse att hjulen snurrar. Att mycket av konsumtionen sker med dyra kosumtionskrediter ökar dessutom klyftorna i samhället. Ett exempel: En person med lägre inkomst … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Alla måste inte bli akademiker

….säger Jan Björklund Jag håller med och för att öka statusen för de icke-akademiska yrken bör man göra ett antal saker: Garantera att alla har råd att gå till tandläkaren. Garantera att inga barn stigmatiseras av att föräldrarna inte har … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Vår plikt att konsumera.

Oavsett om man bekänner sig till Keynes överproduktionskriser eller  Marx “profitkvotens fallande tendens”, så måste kapitalismen anses vara expansiv till sin natur. För utan tillväxt fungerar inte kapitalismen. Mycket av de senare årens tillväxt har skett genom ökad skuldsättning både … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Vi måste arbeta mera, eller…

Allt oftare sägs att vi måste arbeta mera och då t.ex skjuta upp vår pensionsålder till 67 eller 69 år. Men ofta, ofta är det bara akademiker som arbetar förbi sin 65-årsdag. Många andra arbetar inte ens förbi sin 60 … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Medborgarna och energimonopolen

De allt högre marknadsvärdena på våra bostäder urholkar vår köpkraft och begränsar därigenom vår frihet. Boendekostnaderna har ökat ytterliggare de senare åren på grund av stigande kostnader för energi. Dessa kostnadsökningar har för många helt tagit ut effekten av de … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Jämlikhetsanden

Har precis avslutat boken “jämlikhetsanden, därför är jämlika samhällen  nästan alltid bättre samhällen”, av Richard Wilkinsson och Kate Picket. Författarna presenterar en lång rad analyser där man visar hur olika förhållanden i ett samhälle varierar med inkomstskillnad snarare än den … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Storstaden och friheten

Att ständigt låta de största städerna växa på de glesare regionernas bekostnad gör att vi lever med ett mer begränsat livsutrymme än vi gjort annars. När Stockholm växer  så framanas hela tiden en situation där bostädernas marknadsvärde når nivåer som … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment